Forskningssamarbeid med NTNU

Rosenborg samarbeider med NTNU om forskningsprosjekt som skal se nærmere på SalMar Akademiet.

Annonse:

Bildet: Roar Vikvang, Stig Arve Sæther og Sarmed Saify.  

Rosenborg Ballklub ved Salmar Akademiet og NTNU ved forskningsgruppen SPDSS inngår et samarbeid om forskningssamarbeid i form av studentoppgaver på bachelor- og masternivå.

Hensikten med samarbeidet er ved hjelp av ulike datainnsamlingsmetoder å utvikle kunnskap om ferdighets- og prestasjonsutviklingsprosessene spillerne og trenerne i akademiet gjennomgår.

- Noen av temaene vi skal få mer kunnskap vil omhandle blant annet motivasjon, utviklingsmiljø, prestasjonskultur, kommunikasjon og opplevd treningsbelasting, sier spillerutvikler i SalMar Akademiet, Sarmed Saify.

- Vi ser frem til dette samarbeidet for både å bidra til forskningsmiljøet i NTNU, men samtidig få tilbake verdifull kunnskap slik at vi kan enda større steg i spillerutviklingen i SalMar Akademiet, fortsetter han. 

Annonse fra Eliteserien: