Permitterer ansatte i administrasjonen

Rosenborg permitterer helt og delvis ansatte i administrasjonen og i SalMar Akademiet. Klubben har også kommet til enighet med spillerne om en løsning.

Annonse:

Rosenborg har besluttet å permittere ansatte i administrasjonen og i SalMar Akademiet som en konsekvens av koronaepidemien. Totalt er 30 ansatte helt permittert, mens 9 ansatte er delvis permittert.

– Dette er en tung dag som leder i Rosenborg, men vi så ingen annen utvei enn å permittere ansatte. Fotballen har stoppet opp og de fleste i administrasjonen har ingen arbeidsoppgaver, sier daglig leder i RBK, Tove Moe Dyrhaug.

Klubbledelsen hadde onsdag møte med arbeidsmiljøutvalget, og var i dialog med alle ansatte før permitteringsvarselet ble sendt skriftlig. 

– Dette er en vanskelig og krevende tid for alle. Fotball er viktig, men nå er det noe som er mye viktigere. Nå handler alt om å få samfunnet tilbake på skinner, så kan vi begynne å snakke om fotball igjen når det blir aktuelt.

Spillerne permitteres ikke

Videre er det besluttet at spillergruppa og støtteapparatet ikke blir berørt av permitteringene i denne omgang.

– Per i dag må vi forholde oss til at første fellestrening avholdes 1. april, og at serien starter første helga i mai. Derfor har vi i samråd med spillere og trenere kommet frem til at de tar ferie fra mandag 23. mars, sier Moe Dyrhaug.

Når serien kommer i gang – med noe som trolig vil være et tett spilleprogram – vil det uansett ikke være tid for spillere og trenere å ta planlagt ferie.

– Skulle det komme nye retningslinjer om når vi kan sette i gang fellestreninger og en eventuell endring på seriestarten, må vi vurdere situasjonen på nytt. Og skulle krisen vedvare over tid vil selvfølgelig lønnskutt og permitteringer bli aktuelt, sier Moe Dyrhaug.

Annonse fra Eliteserien: