Poengtrekk for Rosenborg A-lag Kvinner

Norges fotballforbund har besluttet å trekke kvinnelaget ett poeng. Rosenborg Ballklub vil anke vedtaket.

Annonse:

Rosenborg Ballklub A-lag kvinner har blitt ilagt et poengtrekk på ett poeng i serien for 2023. Klubblisensnemnda i Norges fotballforbund har besluttet å trekke poeng basert på den økonomiske situasjonen i Rosenborg Ballklubb Kvinner per 31.12.22, og det nemnda mener er brudd på den økonomiske handlingsplanen etter at klubben havnet i rød sone før sesongen 2022. 

Rosenborg Ballklub er uenig i vedtaket og kommer til å klage. Kvinneklubben møtte økonomiske utfordringer i 2022, imidlertid mener vi at nemndas beslutning ikke tar hensyn til de spesielle omstendighetene som oppsto som følge av fusjonen. Vedtaket til nemnda går på tvers av grunntanken til selve regelverket, da hensynet til spillere, trenere og andre avtaleparter til enhver tid var ivaretatt gjennom den vedtatte fusjonen med Rosenborg Ballklub dagen etter rapporteringsdatoen. 

Uansett utfallet av klagen, vil Rosenborg fortsette å jobbe hardt for å sikre sportslig og økonomisk utvikling for kvinnelaget for å kunne konkurrere på høyeste nivå både nasjonalt og internasjonalt. 

Annonse fra Eliteserien: