Pressemelding

Rosenborg Ballklub kommenterer fredagens rettsak i København med Nicklas Bendtner.

Annonse:

Dette er en sak som Nicklas Bendtner og klubben selvsagt skulle  vært foruten. Klubben kan ikke, og vil ikke uttale seg om selve dommen. Det er det danske rettssystemet som har ivaretatt den juridiske siden av saken. Vi ønsker ikke å kommentere den.

Presset på Nicklas og klubben har i tiden etter hendelsen vært stor. Klubben har valgt å ikke gi noen kommentarer før etter at saken har vært behandlet i rettssystemet.

Spillere i Rosenborg har et spesielt ansvar for å opptre på en ordentlig måte og ivareta den rollen vi har som forbilder. Dette gjelder både på og utenfor banen. Når vi oppfattes å ikke oppfylle denne rollen er det sterkt beklagelig. Vi vet at mange unge gutter og jenter ser opp til våre spillere og har de som  sine helter. Det er derfor både den enkelte spiller og klubben som har et ansvar for at rollen som forbilde blir ivaretatt på en god måte.

Nicklas Bendtner har vært Rosenborg-spiller siden mars 2017. Han har tatt ansvar som en rutinert spiller og har vært tilgjengelig og åpen mot supportere. Som merittert spiller fra større klubber enn Rosenborg har Nicklas bidratt på en imponerende måte i spillergruppa og i klubben generelt. Det var mange av oss som var usikker på hvordan han skulle tilpasse seg Rosenborg og omvendt. Dette har utelukkende skjedd på en positiv måte. Vi har lært å kjenne Nicklas som en god person med mye godt humør som har stilt opp for klubben i mange ulike sammenhenger. Vi har ingen ting å utsette på Nicklas på disse områdene.

Vi forsvarer Nicklas som person, men ikke handlingen han er dømt for i dette tilfellet. Omstendighetene rundt hendelsen kan ikke vi uttale oss om. 

Vi tar saken på største alvor og forstår at vår respons vil ha stor interesse. Dette er en vanskelig sak det vil være mange oppfatninger rundt. Det er ikke enkelt å vite hva som er riktig reaksjon.

Når det gjelder Bendtners tilgjengelighet til kamp på søndag er det utelukkende sportslige vurderinger som avgjør  dette.

Annonse fra Eliteserien: