Rosenborg har opprettet et medlemsråd

Onsdag kveld ble det avholdt oppstartsmøte i Rosenborgs ferske medlemsråd.

Annonse:

Medlemsrådet er opprettet som en høringsinstans der medlemmer av styret, representanter fra klubbens administrasjon og medlemmer kan legge frem aktuelle saker som omhandler Rosenborg Ballklub. Formålet med medlemsrådet er å plukke opp og sikre at aktuelle saker og temaer blir tatt med videre til klubbens medlemmer på medlemsmøter. Rosenborgs Ballklubs medlemsråd har som mandat å fungere som en høringsinstans i saker der styret/administrasjonen ønsker innspill fra medlemmene og motsatt.  

Engasjerte medlemer av Rosenborg Ballklub er en sentral og viktig ressurs for klubben. Styret i Rosenborg ønsker å gi medlemmer, styret og administrasjonen en plass for å diskutere saker som angår klubben. Rådet har ingen formell beslutningsmyndighet, men har som mål til å bidra til å øke engasjementet blant med medlemmene, for å gjøre klubben best mulig. Styret og administrasjonen ønsker et forum som både bidrar til oppmerksomhet mot medlemmene og som taler medlemmenes syn inn mot klubbens ledelse.  

Rådet skal samles rundt to uker foran hvert medlemsmøte. Det første ordinære rådsmøtet blir holdt foran medlemsmøtet i august. Rosenborg ønsker med dette at medlemmer av klubben tar kontakt med medlemsrådet med innspill om saker, temaer og spørsmål de mener medlemsrådet bør diskutere. 

Dette er Rosenborgs medlemsråd: 


Leder: 
Skjalg Nesjan 

Nestleder: 
Eirik Garshol 

Medlemmer: 
Emil Almås
Sindre Einarson
Monica Gundersen 
Jørn Ødegaard 
Grete Øiass 
Else Marie Henriksen 

Fra styret og administrasjonen: 
Mikael Forselius 
Gisle Selnes 
Cecilie Gotaas Johnsen 
Tore Berdal 

Annonse fra Eliteserien: