Rosenborg om Super League

Rosenborg motsetter seg alle planer om en Super League.

Annonse:

I lys av dagens ECJ-dom angående en mulig ny Super League understreker Rosenborg sitt klare standpunkt mot dette prosjektet. 

Fremtiden til europeisk fotball kan bare sikres gjennom at klubber samarbeider gjennom ECA i tett partnerskap og samarbeid med UEFA og FIFA.

Les hele uttalelsen til ECA her

Annonse fra Eliteserien: