Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteens innstilling ble presentert på tirsdagens medlemsmøte.

Annonse:

Valgkomiteen presenterte følgende innstilling til medlemmene på tirsdagens medlemsmøte.

Styreleder: Cecilie Gotaas Johnsen (på valg 1 år)

Styremedlem: Mikael Forselius (på valg 2 år)
Styremedlem: Bente Kristin Malmo (på valg 1 år)
Styremedlem: Arne Nypan (på valg 2 år)
Styremedlem: Ingvild Farstad (på valg 2 år) 
Styremedlem: Ola By Rise (på valg 1 år)
Styremedlem: Tore Reginiussen (på valg 2 år)

Varamedlem: Gisle Selnes (på valg 1 år)

Innstilling til kontrollkomité:

Leder: Eileen Brandsegg
Medlem: Thor Robert Johanssen
Medlem: Merete Myklebust

Varamedlem: Peter Ibsen
Varamedlem: Ingrid Meyer

 

Annonse fra Eliteserien: