IMG_0005.jpg

Veteranlauget

Les mer om RBKs Veteranlaug

Annonse:

Veteranlauget er et tilbud til tidligere spillere, ledere, dommere, frivillige og ansatte, som har gjort en aktiv innsats for klubben i mange år. Gamle rosenborgere kan her treffes for hyggelig samvær og positivt virke for RBK.

Lauget ble stiftet 8. mars 1988. Tor Nordskag var første formann. Det var Nils Arne Eggen som var initiativtaker. Han hadde observert at Moss Fotballklubb hadde en velfungerende eldres avdeling mens han var trener der 1986-87 og ville få til det samme i RBK.

Det er i dag drøyt 130 medlemmer i lauget. Om lag halvparten deltar jevnlig i aktivitetene. Lauget har månedlige medlemsmøter på Brakka, med bespisning og fotballrelaterte foredrag. Det avholdes ikke møter i juni, juli og august.

Lauget er selvfinansiert, basert på egne medlemmers innsats og medlemskontingent. I tillegg til den årlige medlemskontingenten til Veteranlauget (kr 200 i 2024) er medlemskap i RBK obligatorisk.

Som gamle rosenborgere støtter vi opp om RBK og bidrar der vi kan. Noen av laugets medlemmer er på frivillig basis engasjert i avvikling av kamper på Lerkendal, fotballskoler, omvisninger, speakertjeneste for RBK m.m.

Lauget har egne vedtekter, eget regnskap og eget styre, som velges av medlemmene på årsmøtet, men er underlagt RBKs reglement.

Styret i Veteranlauget

Grete Øiaas, leder
[email protected]

Kjell Øyasæter, nestleder
[email protected]

Roar Maaø, kasserer
[email protected]

Per Arne Kaarstad, sekretær
[email protected]

Geir Island, varamedlem

Opptakskriteriene for nye medlemmer

Alder minimum 33 år og A-lagsspiller i minst to sesonger eller styremedlem i minst to perioder eller minst ti års sammenhengende medlemskap og aktiv innsats for klubben.

Søknad om opptak sendes styret, som behandler opptakssøknadene og avgjør hvem som kan inviteres til å bli medlem. Send søknad på e-mail til en av styrets medlemmer.

Vi ønsker nye medlemmer velkommen til lauget!

Annonse fra Eliteserien: