Samfunnsansvar 2015

Rosenborg engasjerte seg i flere ulike saker i 2015. Se en oppsummering av året her.

Annonse:

Over tid har Rosenborg blitt en institusjon som «alle» har et forhold til, og klubbens engasjement går langt utover det å vinne fotballkamper. I så måte er samfunnsansvaret en viktig del av Rosenborgs overordnede strategi. Det er klubbens plikt å gi noe tilbake til storsamfunnet, utover det å underholde på Lerkendal. Klubben ønsker å bruke sin posisjon til å ta tydelige standpunkt i noen samfunnsspørsmål. Rosenborg er en klubb for alle, uavhengig av kjønn, rase, seksuell legning, religion eller politisk tilhørighet.

Coop-samarbeidet

Som et ledd i samarbeidsavtalen mellom Rosenborg og Coop Midt-Norge har partene blitt enige om at et større beløp hvert år skal gå til humanitære formål. Et råd med representanter fra Rosenborg og Coop Midt-Norge vurderer ulike tiltak og organisasjoner, og bestemmer seg for hvem som skal bli tildelt penger. Et viktig kriterium er at de som tildeles penger gjør et viktig humanitært arbeide lokalt i regionen. Pengene kommer fra salg av Rosenborg-brød og Rosenborg-kaffe i regionens Coop-butikker. I 2015 var det Tyrili Høvringen (behandling og oppfølging av personer med rusavhengighet) og Kirkens Bymisjon som fikk tildelt 75.000 kroner hver.

Flyktningekrisen

I lys av flyktningstrømmen gjennom Europa valgte Rosenborg å gi 25.000 kroner til Redd Barna. Rosenborg fulgte også ECA (interesseorganisasjonen for fotballklubber i Europa) sin oppfordring om å donere én euro for hver solgte billett i den første gruppespillkampen i UEFA Europa League. Med 13.939 tilskuere på kampen mot Dnipro ble det over 130.000 kroner til hjelpearbeidet for flyktningene i Europa. Initiativet fikk navnet «90 minutes for hope», og samlet totalt inn 12 millioner kroner fra klubbene som deltok. Pengene gikk til Redd Barna og UNICEF. I desember inngikk klubben et samarbeid med «Welcome refugees Trondheim», slik at beboerne ved flyktningmottaket i Vikhammer får låne Abrahallen til å spille fotball.

Spillerne engasjerer seg

På eget initiativ opprettet Tore Reginiussen prosjektet «Vi bryr oss» i 2014. Her oppfordrer Reginiussen folk med en tøff hverdag – det være seg sykdom, økonomiske utfordringer eller mobbing – om å ta kontakt med ham personlig. Målet er å bidra med en oppmuntring og et lysglimt hvis ting er vanskelig. Dette prosjektet vil gå sin gang også i 2015.

Matthías Vilhjálmsson auksjonerte bort sin seriemestermedalje til inntekt for Barnekreftforeningen i Trondheim. Det resulterte i 60.000 kroner til et meget godt formål, men budvinneren ønsket ikke å beholde medaljen. Dermed ble man enige om å donere bort medaljen til Barne- og ungdomsavdelingen ved St. Olavs Hospital.

Barne- og ungdomsklinikken

RBK-spillerne besøkte barne- og ungdomsklinikken to ganger i 2015. Og det med like stor suksess hver gang. Barna møtespillerne i kantina, der det blir servert pizza og brus. De som er for dårlige til å komme ned i kantina får besøk av sine favorittspillere på rommet. Ungene får en liten gave fra Rosenborg, i tillegg til at det skrives autografer og tas selfier. Daglig leder i Rosenborg Ballklub, Tove Moe Dyrhaug, fikk Samspillsprisen 2015, og valgte å gi prispengene på 20.000 kroner til Barne- og ungdomsklinikken. Pengene overrakte hun da laget besøkte St. Olavs Hospital i høst.

European Football for Development Network (EFDN)

Rosenborg meldte i 2015 seg inn i European Football for Development Network (EFDN). EFDN er et nettverk av profesjonelle klubber i Europa som bruker fotball som et verktøy for sosial utvikling. Målet er at klubbene skal danne et sterkt nettverk som utveksler kunnskap og erfaring når det gjelder samfunnsansvar. Rosenborg deltok på begge konferansene som ble arrangert i henholdsvis Manchester og Wolfsburg. Andre medlemsklubber er blant annet Manchester United, Tottenham, PSV og Werder Bremen. Det var 27 medlemsklubber ved utgangen av 2015, og nettverket er i stadig vekst.

Eurofit

Rosenborg samarbeider med Norges Idrettshøgskole i et forskningsprosjekt som skal få overvektige menn mer fysisk aktive, og i bedre form. Det er utviklet et fysisk aktivitet- og livsstilsprogram for å hjelpe supportere i Europa (blant andre Porto, Benfica, PSV, Manchester City, Arsenal og Everton) med å bli mer aktive og mindre stillesittende. 186 menn ønsket å bli med i prosjektet da vi søkte etter deltakere i november. Selve prosjektet skal gjennomføres i løpet av 2016 og 2017.

RBK Ung i jobb

Cirka 70 ungdommer med liten eller ingen tilknytning til arbeidslivet har siden høsten 2011 kommet seg ut i arbeid via Rosenborg Ballklub. 150 ungdommer har i samme tidsrom fått motivasjon, kurs og/eller arbeidstrening ved Rosenborgs fasiliteter på Lerkendal. Tiltaket har inntak to ganger i året, hvor 12-15 ungdommer i alderen 18-25 år går gjennom en kursperiode på Brakka. Etter en kursperiode på 4-5 uker sendes ungdommene ut i bedrifter for å tilegne seg erfaring og kompetanse. Rosenborg bidrar med kjente ressurspersoner inn i kursprogrammet. Klubbens partnernettverk er en viktig arena for tilføring av erfaring og kompetanse. Og for å skaffe nok arbeidstreningsplasser til ungdommene. Rosenborg på sin side har hatt en del av ungdommene i resepsjonen på Brakka, i driftsavdelingen og på kjøkkenet.

RBK Ung i Jobb har vært i Manchester og Wolfsburg via European Football for Development Network (EFDN). I Wolfsburg ble også tiltaket presentert for de øvrige klubbene i nettverket. I forlengelsen av dette har Trondheim kommune/NAV vært i London for å se på hvordan Premier League og engelske klubber som Fulham og Chelsea driver og finansierer lignende tiltak.

RBK Ung i Jobb opplever stor interesse for prosjektet. Flere klubber, attføringsbedrifter, kommuner og organisasjoner fra inn- og utland har vært i kontakt for å lære mer. Regjeringens strategiutvalg for idretten, som ledes av Jan Åge Fjørtoft, har vært innom Brakka for å høre om tiltaket. I tillegg har også Familie- og kulturkomiteen på Stortinget vært på besøk.

Stiftelsen Rosenborg Ballklubs Talentfond

Fondet har hatt sitt virke i 20 år nå, og det er blitt tilført mer enn 7,8 millioner kroner totalt fra familien Kjeldsberg. Styrets sammensetning: Tore Grønning, leder; Thorbjørn Aass, nestleder; Per Gunnar Kjeldsberg og Tor Kleveland, styremedlemmer.

Følgende tildelinger for 2015:

Ifølge pkt. 1 i statuttene ble følgende juniorspiller tildelt et stipend på kr. 10.000: Sivert Solli (kom fra Ørland) Ifølge pkt. 2 i statuttene ble SalMar Akademiet tildelt kr. 100.000 til styrking av lokal spillerutvikling.

Ivers Talentfond

Sivert Solli ble tildelt Ivers Talentstipend for 2015 og fikk en gavesjekk på 10.000 kroner. Unggutten ble tatt opp i A-stallen til Rosenborg i juli, og har representert Rosenborg på ulike aldersbestemte landslag de siste årene. Dette var den 20. utdelingen av Ivers Talentstipend siden opprettelsen i 1995.

TV-aksjonen

Tradisjon tro støttet Rosenborg TV-aksjonen 2016, som gikk til Regnskogfondet. Rosenborg engasjerte seg aktivt for å skaffe de nødvendige bøssebærerne som var nødvendig for et godt innsamlingsresultat. TV-aksjonen var synlig på RBK.no, RBKs sosiale medier, storskjerm og arenareklame. Klubben bidro også med 25.000 kroner til aksjonen, og alle bøssebærere fikk tildelt to billetter til UEFA Europa League-kampen mellom Rosenborg og Saint-Étienne.

MOT

Rosenborg har hatt et godt samarbeide med MOT i 2015. Ole Selnæs, Jonas Svensson og Tore Reginiussen har gjennomført flere skolebesøk i året som har gått. MOT er også en viktig samarbeidspartner for klubbens fotballskoler. Det ble også spilt inn flere videoer med noen spillere i hovedrollen i regi av MOT. Disse er brukt på MOT-arrangementer og på våre egne fotballskoler. Rosenborg var også representert under MOTs ildsjelsamling på Hell i midten av september. Og som tidligere år var MOT godt synlig med sin logo bak på drakta.

Samfunnsbilletten

I 2015 var det på hver kamp – utenom 16. mai – mellom 500- 600 personer til stede med samfunnsbillett. Største mottaker av billetter er hjelpetjenesten i Trondheim kommune, som får 250 billetter. De fordeler disse billettene videre internt i kommunen til voksne, ungdommer og barn i ulike institusjoner som ikke har råd til å gå på kamp. De øvrige billettene fordeles av klubben til ulike institusjoner og ideelle organisasjoner i Trondheim og omegn. Disse fordeles ut i fra en søknadsprosess.

Julemiddag for bostedløse

Over 200 personer møtte til en av de lengstlevende tradisjonene i Rosenborg. Julemiddagen for byens rusmisbrukere og bostedsløse er blitt arrangert siden 2002, der klubbens samarbeidspartnere stiller med mat og drikke. I samarbeid med Ole Dalens Julekonsert fikk vi også i år besøk av kjente artister. Åge Aleksandersen, Are & Odin, Henning Kvitnes, Ida Jenshus og Øivind «Elg» Elgenes stilte gratis opp for å underholde de som kom. 

Julemiddagen er også en fin anledning for klubben til å dele ut pengegaver til utvalgte ideelle organisasjoner. Dette gjøres i stedet for å gi julegaver til Rosenborgs ansatte og samarbeidspartnere. Som de foregående årene fikk også denne gangen Barne- og ungdomsklinikken ved St. Olavs Hospital, Kirkens Bymisjon og fotball-laget Hveita United 25.000 kroner hver.

Streetlight

Rosenborg Ballklubs Støttefond ble avviklet i 2015, ettersom Rema 1000 ikke forlenget hovedsamarbeidsavtalen med klubben. Fondets inntektskilde var salg av RBK-brødet i regionens Rema-butikker. Fondets siste samarbeidsavtale og tildeling av penger gikk til Streetlight i 2015. Streetlight er en frivillig organisasjon som driver et senter med barnehjem, en skole og et medisinsk tilbud til gatebarn i Tacloban på Filippinene.

Forespørsler

Klubben får utallige henvendelser fra fjern og nær. Det kan være alt fra spørsmål om en autograf, til at noen ønsker spillere som skal stille opp på ulike arrangement. I 2015 har vi for eksempel hjulpet til med å pynte opp et gamlehjem med RBK-effekter foran cupfinalen, og donert klær til flyktninger og migranter på vei gjennom Europa. Vi forsøker så godt det lar seg gjøre å svare alle henvendelser som kommer, selv om vi ikke kan oppfylle alle ønsker.

Annonse fra Eliteserien: