Ung i jobb

Ung i jobb er et samarbeidsprosjekt mellom flere aktører for å hjelpe ungdom som står utenfor skole/arbeidsmarkedet.

Annonse:

Rosenborg Ballklub ønsker å bidra til at ungdom som faller ut av både skole og arbeidsliv, skal få nye muligheter til å komme ut i jobb. Det å kunne ha en jobb, er med på å gi et menneske en meningsfull tilværelse. Ved å delta i et slikt prosjekt, tror vi at vi faktisk kan bidra til å hjelpe noen om står utenfor skole og arbeidsliv.

Hva er ”RBK – ung i jobb” ?

Et tilbud til ungdom i alderen 18-25 år som står utenfor skole/arbeidsmarkedet. Prosjektet gir muligheter for opplæring og arbeidspraksis i Rosenborg Ballklub og hos deres samarbeidspartnere i næringslivet - med mål om å komme i jobb.

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom RBK, Prima, Stavne og NAV.

Målgruppe/hvem kan delta?

Ungdom som har behov for og som vil nyttigjøre seg innholdet i prosjektet. Du skal selv være motivert og interessert i å delta i prosjektets aktiviteter og i arbeidstrening. Du skal ha et ønske om og ha mulighet til å komme ut i jobb.

Hvordan starte?

Om dette er noe for deg, ta kontakt med din kontaktperson på ditt lokale NAV-kontor som sammen med deg vil vurdere om dette er riktig tilbud. Det er NAV som søker deg inn til ”RBK – ung i jobb”. Deretter vil du bli kontaktet av oss for en vurdering og informasjon om tilbudet.

Innhold

Prosjektet består av opplæring, arbeidspraksis og individuell veiledning.

Det blir gruppeinntak på 12 ungdommer, med varighet på totalt 6 måneder.

Opplæringstema blir:

  • Arbeidsmarkedet, hva kreves for å komme i jobb og fungere i jobb.
  • Hvilken jobb passer for meg?
  • Kommunikasjon/samarbeid.
  • Opplæring fra Rosenborg, klubbens historie, klubbens verdigrunnlag, holdninger, samspill, tilhørighet og motivasjon – ”Godfotteorien” skal ha god plass.

Vi har tilhørighet i egne lokaler på Brakka til klubben. Vi legger vekt på å bli godt kjent med deg og du vil ha faste konsulenter i prosjektet. I tillegg til opplæring/gruppeaktiviteter, vil vi også ha turer og fysisk trening.

Etter første del vil du starte i arbeidstrening, hovedsakelig hos Rosenborg og etter hvert hos andre bedrifter. Arbeidet skal foregå i henhold til en plan for hver enkelt. Tiltaket skal bidra til at du blir bevisst dine ressurser, interesser og muligheter.

Veiledere vil gjennom en løpende dialog med deg sette mål og aktivitet underveis.

Annonse fra Eliteserien: