Verdigrunnlag

Rosenborgs mål er å skape et fotballag som spiller artig og angrepsvillig fotball.

Annonse:

Klubbens overordnede ambisjon er spill i Europa hvert år.

Våre verdier

 • Åpenhet
 • Samfunnsengasjement
 • Folkelighet
 • Humør og engasjement
 • Godfoten

Vi vil at alt vi gjør i Rosenborg skal bygges på og vises tydelig gjennom verdigrunnlaget. Verdiene våre er sentrale i hvordan klubben skal drives og oppfattes av alle som er i kontakt med oss. Verdiene er forpliktende for alle i RBK – både spillere, ansatte og tillitsvalgte. Vi identifiserer oss med verdiene våre.

Vårt felles mål: Artig og angrepsvillig fotball

Vi skal ha et fotballag som spiller artig og angrepsvillig fotball. Derfor må alt vi gjør på og utenfor banen, støtte opp under dette målet. Gjennom artig og angrepsvillig fotball vil vi tiltrekke oss publikum, fylle stadion og skape det omdømmet vi ønsker å være bekjente av. Det er den beste garantisten for suksess for hele klubben.

Vårt opplevelsesmål: Forbilder også utenfor banen

Spillere, ansatte og tillitsvalgte i Rosenborg skal sørge for at klubben oppfattes som sterk, positiv og engasjerende. Måten vi opptrer på skal skape respekt og være et forbilde for andre. Alle som er i kontakt med oss skal føle et sterkt ønske om ekte samhandling med klubben. Fair play er et grunnleggende mål for Rosenborg, både på og utenfor banen. Måten vi utøver verdiene på, viser vårt syn på mennesker og samfunnet utover det sportslige.

Åpenhet

 • Vi møter alle andre med respekt.
 • Alle som er i kontakt med oss skal føle seg velkommen.
 • Vi stiller oss åpne og nysgjerrige til det vi ikke vet.
 • I RBK er det takhøyde for å kunne si hva du mener.
 • Vi har en ærlig og direkte kommunikasjonskultur.

Samfunnsengasjement

 • Vi bryr oss om andre og viser det
 • Vi er bevisst vårt ansvar som rollemodeller og forbilder.
 • Vi gir noe tilbake til storsamfunnet.
 • Vi har et spesielt ansvar ovenfor de som ikke er så ressurssterke.

Folkelighet

 • Vi opptrer med samme respekt ovenfor alle, uansett hvem de er.
 • Vi fremhever ikke oss selv i unødig grad.
 • Vi bryr oss og gir hverandre trygghet.

Humør og engasjement

 • Vi viser tydelig at vi setter pris på alles innsats og bidrag.
 • Gjennom smittende humør og stort engasjement gir vi hverandre energi.
 • Når vi engasjerer oss, gjør vi det med full styrke.

Godfoten

 • Vi forplikter oss til å gjøre medspillere, kollegaer, publikummere og samarbeidspartnere bedre.
 • I Rosenborg vil alle samhandling til klubbens beste. Den enkeltes behov er underordnet klubbens behov.
 • Den som er best egnet til oppgaven, løser den.
Annonse fra Eliteserien: