Styre og utvalg

Oversikt over styrer og utvalg i Rosenborg Ballklub

Styret

Cecilie Gotaas Johnsen, Leder
Ørjan Engen, Nestleder
Karen Espelund, Styremedlem
Svein Tore Samdal, Styremedlem
Tore Reginiussen, Styremedlem
Ingvild Farstad, Styremedlem
Ole Jørstad, Styremedlem
Ingrid Meyer, Styremedlem
Ola By Rise, Styremedlem
Frank Norvik, Varamedlem
Kristine Åseng, Varamedlem

Valgkomité

Skjalg Nesjan, Leder
Jon Gunnar Gundersen, Medlem
Katharina Erlandsen, Medlem
Jørn Ødegård, Medlem
Marit Collin, Medlem
Jon Ragnar Viggen, Varamedlem
Morten Rolseth, Varamedlem

Kontrollkomité

Siri Merethe Rønning, Leder
Svein Grøndalen, Medlem
Andreas Dall Frøseth, Medlem 
Thor Robert Johanssen, Varamedlem
Hilde Horntvedt, Varamedlem

Annonse fra Eliteserien: