Styre og utvalg

Oversikt over styrer og utvalg i Rosenborg Ballklub

Styret

Ivar Koteng, Styreleder
Leif Inge Nordhammer, Nestleder
Bård Benum, Styremedlem
Rune Bratseth, Styremedlem
Synnøve Farstad, Styremedlem
Vegard Heggem, Styremedlem
Marit Collin, Styremedlem
Fredrik Winsnes, Varamedlem

Valgkomité

Kent Ranum, Leder
Stig Arne Westerhus, Medlem
Kenneth T. Kjelsnes, Medlem
Hege Møllevik, Medlem
Nina Straume Stene, Medlem
Harald Martin Brattbakk, Varamedlem

Kontrollkomité

Ragnar Haugan, Leder
Vigdis Harsvik, Medlem
Katharina Erlandsen, Medlem
Svein Grøndalen, Varamedlem
Siri Merethe Rønning, Varamedlem 

Annonse fra Eliteserien: