Styre og utvalg

Oversikt over styrer og utvalg i Rosenborg Ballklub

Styret

Cecilie Gotaas Johnsen, Leder
Ørjan Engen, Nestleder
Karen Espelund, Styremedlem
Svein Tore Samdal, Styremedlem
Tore Reginiussen, Styremedlem
Ingvild Farstad, Styremedlem
Ole Jørstad, Styremedlem
Ingrid Meyer, Styremedlem
Ola By Rise, Styremedlem
Frank Norvik, Varamedlem
Kristine Åseng, Varamedlem

Valgkomité

Skjalg Nesjan, Leder
Jon Gunnar Gundersen, Medlem
Katharina Erlandsen, Medlem
Jon Ragnar Viggen, Medlem
Marit Collin, Medlem
Christer Nesset, Varamedlem
Morten Rolseth, Varamedlem

Kontrollutvalg

Siri Merethe Rønning, Leder
Thor Robert Johanssen, Medlem
Merete Myklebust, Medlem
Eileen Brandsegg, Varamedlem
Peter Ibsen, Varamedlem

Annonse fra Eliteserien: