Styre og utvalg

Oversikt over styrer og utvalg i Rosenborg Ballklub

Styret

Ivar Koteng, Styreleder
Leif Inge Nordhammer, Nestleder
Bård Benum, Styremedlem
Rune Bratseth, Styremedlem
Synnøve Farstad, Styremedlem
Vegard Heggem, Styremedlem
Marit Collin, Styremedlem
Fredrik Winsnes, Varamedlem

Valgkomité

Stig Arne Westerhus, Leder
Kenneth T. Kjelsnes, Medlem
Hege Møllevik, Medlem
Nina Straume Stene, Medlem
Nina Karlsen, Medlem
 

Kontrollkomité

Katharina Erlandsen, Leder
Vigdis Harsvik, Medlem
Svein Grøndalen, Medlem
Frank Norvik, Varamedlem
Siri Merethe Rønning, Varamedlem 

Annonse fra Eliteserien: