Styre og utvalg

Oversikt over styrer og utvalg i Rosenborg Ballklub

Styret

Ivar Koteng, Styreleder
Leif Inge Nordhammer, Nestleder
Rune Bratseth, Styremedlem
Karen Espelund, Styremedlem
Svein Tore Samdal, Styremedlem
Marit Collin, Styremedlem
Fredrik Winsnes, Styremedlem
Frode Halvorsen, Varamedlem

Valgkomité

Skjalg Nesjan, Leder
Jo Erik Øverby, Medlem
Merethe Storødegård, Medlem
Nina Straume Stene, Medlem
Nina Karlsen, Medlem
Jørn Ødegård, Varamedlem

Kontrollkomité

Katharina Erlandsen, Leder
Vigdis Harsvik, Medlem
Svein Grøndalen, Medlem
Frank Norvik, Varamedlem
Siri Merethe Rønning, Varamedlem 

Annonse fra Eliteserien: