Driblekryss

Anbefalt nivå: 7-14 år


Målsetting

Føre ballen gjennom avgrenset område uten å kollidere med andre

Regler

Drible gjennom firkanten i midten med fart og ballkontroll
To og to starter samtidig
Gjør en finte inne i firkanten, men unngå å kollidere med spilleren som kommer mot deg

Læringsmomenter

Ballkontroll - Føre ball i fart, bruke mange touch, holde ballen nært, temposkifte
Dribling - Øve finter, timing i finte, utslag, fart forbi, kontrollere farten etter å ha passert
Oppfatning - Se hvor det er ledig rom, unngå kollisjon med andre spillere

Variasjon

1. Drible til høyre eller venstre (kan la spillerne bestemme sammen)
2. Bestemme finter de må ta (1, 2 eller 3 oversteg, 360, skuddfinte...)
3. Gjøre firkanten de skal drible gjennom mindre
4. Start fire spillere samtidig for å øke utfordring med timing og orientering
5. Kan videreføres til en pasningsøvelse der man må føre ballen opp og slå pasning til nr 2 på motsatt side før de når firkaten

 
Wermink - Kryss.png

 

Annonse fra Eliteserien: