Rappeleik

Anbefalt nivå: 7-14 år


Målsetting

Samle x antall baller i sitt mål

Regler

Kun en spiller i aksjon fra hvert lag
Man må samle baller fra midten først
Når ballene i midten er tatt kan man ta fra de andre lagene
Man kan hente max en ball om gangen
Det er ikke lov å hindre noen i å hente baller

Læringsmomenter

Føre ball
Orientering / se og oppfatte
Pasning
Samarbeid

Variasjon

1. Antall baller
2. For å få ballen i mål må den spilles til en lagkamerat som scorer
3. Snu målet 180 grader. Lobb ballen over målet før den settes i mål på volly/heading
4. Avstand til målet
5. Kan kombineres med "Pluss/Minus " og "På kryss og tvers"

Rappeleik

 

Annonse fra Eliteserien: