Firkant 7 mot 3

Anbefalt nivå: 9-14 år

Målsetting

Holde ballen i laget
Spille i gjennom motstanderlaget

Regler

Trener bestemmer antall touch (fri, 3, 2, 1)
Forsvarer blir angriper ved ballvinning
Angriper blir forsvarer ved balltap
Tunnel gir ikke poeng
Pasning bak standfot er ikke lov

Læringsmomenter

Pasning - Spille på fot, innside av fjerneste fot
Kroppsstilling - Se hele banen
Mottak - Utsette førstetouch, ta imot med innside av fjerneste fot
Posisjonering - Gjør deg spillbar, gi støtte til ballen
Oppfatning - Se på motstanderen, spill igjennom når mulig
Forsvar - Stenge pasningslinjer, presse samlet, steng trekanten

Variasjon

1. A: Poeng for å spille x pasninger
2. A: Poeng for å spille imellom forsvarerne
3. F: Poeng for å vinne ball og drible ut
4. Dobbeltrunde i midten for å spille x pasninger
5. Kun pasninger under knehøyde
6. Trelagsspill med omstilling/gjenvinning og Joker

 

Annonse fra Eliteserien: