Firkant med 2 forsvarere

Anbefalt nivå: 7-14 år

Målsetting

Holde ballen i laget
Spille igjennom motstanderlaget

Regler

Trener bestemmer antall touch (fri, 3, 2, 1)
Forsvarer blir angriper ved ballvinning
Angriper blir forsvarer ved balltap
Tunnel gir ikke poeng
Pasning bak standfot er ikke lov

Læringsmomenter

Angrep:
Pasning - Spille på fot, innside av fjerneste fot
Kroppsstilling - Se hele banen
Mottak - Utsette førstetouch, ta imot med innside av fjerneste fot
Posisjonering - Gjør deg spillbar, gi støtte til ballen
Oppfatning - Se på motstanderen, spill igjennom når mulig

Forsvar:
Oppfatning - Se over skuldra, stenge pasningslinje
Vinne ball - Gå for å takle eller snappe ballen
Samhandling - Presse samlet, stenge imellom

Variasjon

1. A: Poeng for å spille x pasninger
2. A: Poeng for å spille imellom forsvarerne
3. F: Poeng for å vinne ballen og føre ut av firkanten
4. Dobbeltrunde i midten for å spille x pasninger
5. Begge angriperne som var skyld i balltapet går inn som forsvarere
6. Spill som parkonkurranse

6 spillere
6 spillere
7 spillere
7 spillere
8 spillere
8 spillere

 

Annonse fra Eliteserien: