Våre billettpriser og kategorier

Her ser du en oversikt over våre billettkategorier og billettpriser, med stadionkart under til orientering.

Rosenborgs fantastiske supportere Kjernen synger om «Svart og kvitt gull». Dette kan fungere som en enkel huskeregel for billettkategoriene på Lerkendal Stadion. Legg til vårt tilbud til familier, så ender du opp med følgende fem tilgjengelige billettkategorier; 

SVART, HVIT, GULL, KJERNEN og FAMILIE.

Innenfor disse billettkategoriene velger du din publikumskategori blant følgende; Voksen, Barn (t.o.m. 15 år), Ungdom (16-26 år), Student (studentbevis), Honnør (over 67 år og/eller honnørbevis) og Rullestol.

Billettpriser-2020_1
Annonse fra Eliteserien: