Billettpriser og kategorier

Her ser du en oversikt over våre billettkategorier og billettpriser.

Roosenborgs fantastiske supportere på Øvre Øst synger om «Svart og kvitt gull». Dette kan fungere som en enkel huskeregel for billettkategoriene på Lerkendal Stadion. Legg til vårt tilbud til Barn & Ung, så ender du opp med følgende fem tilgjengelige billettkategorier;
 
SVART, HVIT, GULL, ØVRE ØST OG BARN & UNG.
 
Innenfor disse billettkategoriene velger du din publikumskategori blant følgende; Voksen, Barn & Ung (t.o.m. 18 år), Student (Nedre Adressa med studentbevis), Honnør (over 67 år og/eller honnørbevis) og Rullestol.

KategoriBillettpris
Gull voksen460
Gull honnør295
Svart voksen395
Svart honnør245
Hvit voksen240
Hvit honnør150
Barn & ung (alle felt, opp til 18 år)100
Student (kun nedre Adressa-tribune)100
Kjernen220
Øvre Øst Ung (opp til 18 år)100

 

Bortesupporter

Adressabilletten

COOP-billetten

OBOS-billetten

Idrettspris

Frikort

VIP-konsepter

 

Annonse fra Eliteserien: