Billettpriser og kategorier

Her ser du en oversikt over våre billettkategorier og billettpriser.

Roosenborgs fantastiske supportere på Øvre Øst synger om «Svart og kvitt gull». Dette kan fungere som en enkel huskeregel for billettkategoriene på Lerkendal stadion. Legg til vårt tilbud til Barn & Ung, så ender du opp med følgende fem tilgjengelige billettkategorier;
 
SVART, HVIT, GULL, ØVRE ØST OG BARN & UNG.
 
Innenfor disse billettkategoriene velger du din publikumskategori blant følgende; Voksen, Barn & Ung (t.o.m. 18 år), Student (Nedre Adressa med studentbevis), Honnør (over 67 år og/eller honnørbevis) og Rullestol.

KategoriBillettpris
Voksen Gull460
Honnør Gull360
Voksen Svart420
Honnør Svart270
Voksen Hvit265
Honnør Hvit175
Barn & ung (alle felt, opp til 18 år)100
Student (kun nedre Adressa-tribune)150
Øvre Øst245
Øvre Øst Ung (opp til 18 år)100

 

Adressabilletten

COOP-billetten

Idrettspris

Frikort

VIP-konsepter

 

Annonse fra Eliteserien: